TẢO XOẮN- RONG BIỂN XOẮN

Xuất xứ:
  Đánh giá:
430.000₫ 550.000₫
❤️Đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 ❤️  Về mặt dinh dưỡng, trong rong biển rất giàu sắt, chất bột đường, chất xơ, đạm, sinh tố và chất khoáng cần thiết cho cơ thể.  𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎́𝑢 𝑥𝑎̂́𝑢: 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛...
Số lượng:
Đặt hàng ngay

Thêm vào yêu thích Đã yêu thích

❤️Đ𝐚̣̆𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 ❤️

 Về mặt dinh dưỡng, trong rong biển rất giàu sắt, chất bột đường, chất xơ, đạm, sinh tố và chất khoáng cần thiết cho cơ thể.

 𝐿𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑎́𝑢 𝑥𝑎̂́𝑢:
𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐ℎ𝑎̂́𝑡 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑒 𝑐𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡. Đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑐𝑜́ 𝑡𝑎́𝑐 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑚𝑎́𝑢 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔, 𝑡𝑖𝑒̂𝑢 đ𝑜̣̂𝑐, 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑎̣̆𝑛 𝑏𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉. 
 𝐺𝑖𝑎̉𝑚 𝑐ℎ𝑜𝑙𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑜𝑙, 𝑛𝑔𝑎̆𝑛 𝑛𝑔𝑢̛̀𝑎 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑖𝑚 𝑚𝑎̣𝑐ℎ.
 𝑋𝑜́𝑎 𝑛𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̆𝑛 𝑜̛̉ 𝑝ℎ𝑢̣ 𝑛𝑢̛̃ 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂𝑛.
𝑇𝑟𝑖̣ 𝑚𝑢̣𝑛 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉, 𝑡ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐𝑜̛ 𝑡ℎ𝑒̂̉.
 𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑎̆𝑛 𝑐ℎ𝑎𝑦 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖

Ngoài ra, rong biển còn là một món canh giúp các bà mẹ cho con bú tăng chất lượng sữa rất tốt mà không sợ tăng cân.

Ship 𝐂𝐎𝐃 toàn quốc 
- Mua số lượng nhiều hoặc Sĩ ib/zalo: 0906077598
-------------------------------------
𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧, 𝐒𝐡𝐨𝐩 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝟏𝟎𝟎% 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Sản phẩm đã xem

Hotline: 0906077598
popup

Số lượng:

Tổng tiền: