CƠM CHAY HÀ THÀNH > THỰC ĐƠN > Món canh

 • 01 Canh rau theo mùa
  - Seasonal vegetable soup
  25.000/tô
 • 02 Canh thập cẩm
  - Mixed combination soup
  35.000/tô
 • 03 Canh chua
  - Sour soup
  35.000/tô
 • 04 Canh rong biển
  - seaweed soup
  35.000/tô
 • 05 Canh khổ qua
  - Bitter melon tofu soup
  30.000/tô
 • 06 Canh nấm thả
  - Mushroom soup
  35.000/tô
 • 07 Canh khoai môn
  - Taro soup
  45.000/tô
 • 08 Canh chuối đậu
  - Bean banana soup
  35.000/tô
 • 09 Canh cà bung
  - Eggplant soup
  35.000/tô
 • 10 Canh măng
  - Bamboo root soup
  45.000/tô
Món canh + THỰC ĐƠN + Cơm chay Hà Thành - Nhà Hàng Chay Hà Thành - Tiệc cưới chay - Thức ăn chay - Quán cơm chay - Thực phẩm chay